Console suspendate

  • Home
  • /
  • Console suspendate

Consolele HOPSICARE CPU sunt soluții proiectate ca sisteme modulare folosite pentru echiparea sălilor de operație, a unităților de terapie intensivă și a zonelor critice.

Fiecare sistem este proiectat și
realizat în funcție de necesitățile medicale ale

 

Funcționalități

Administrarea gazelor medicale comprimate, în scop terapeutic sau pentru diagnostic: O2 , Aer comprimat respirabil, N2O, CO2 

Administrarea gazelor medicale, pentru comanda/ acţionarea instrumentelor chirurgicale: aer comprimat sau azot

Aspiraţia pe jet de vacuum

Evacuarea gazelor anestezice

Alimentarea cu energie electrică a altor dispozitive medicale

 

Avantaje

Soluție completă

Pentru asigurarea tuturor utilităților necesare funcționării la parametri corespunzători echipamentelor și dispozitivelor medicale în timpul intervențiilor chirurgicale și tratării pacienților.

Dimensiunea, cerințele și configurația 

Se stabilesc în funcție de numărul de paturi (posturi), dimensiunea și destinația încăperii.

Siguranţă pentru pacient

Ţevile de gaze sunt realizate din cupru
medical, în conformitate cu standardul SR EN 13348

Gata de instalat

Testate în conformitate cu standardul SR EN ISO 11197, pot fi conectate rapid la reţelele de alimentare existente.

Flexibilitate și ergonomie

Configuraţia aleasă a sistemului oferă flexibilitate și ergonomie maxime în spaţiul de lucru, în funcţie de cerinţele actului medical.

Igienă perfectă 

Atât prin forma constructivă cât și prin materialele utilizate rezistente la acţiunea detergenţilor și dezinfectanţilor uzuali.

Instalare ușoară și rapidă 

putând fi conectate rapid la sistemul de țevi de gaze medicale și instalația electrică de la nivelul tavanului.

Siguranță

Permite introducerea unui număr cât mai mare de cabluri electrice și furtune pentru gaze medicale

Variante constructive

HOSPICARE CPUA – sisteme de console mobile pe orizontală

HOSPICARE CPUM – sisteme de console mobile pe
orizontală și ajustabile pe verticală

HOSPICARE CPUT – sisteme de console fixe sau ajustabile pe înălțime

HOSPICARE BRIDGE – CPUH – Console suspendate pentru distribuția gazelor medicale, circuitelor electrice și sistemelor de iluminare