Instalații de gaze medicale

  • Home
  • /
  • Instalații de gaze medicale
STAȚII DE BUTELII

Soluţii pentru alimentarea cu gaze medicale din butelii (O2 , Aer, N2O, CO2)

Utilizate ca sursă principală sau de rezervă în cadrul staţiilor de alimentare cu gaze medicale

Proiectate și realizate în conformitate cu standardul SR EN ISO 7396-1

Permit conectarea a până la 20 butelii pe o singură ramură

Asigură distribuţia continuă prin comutarea automată de pe o ramură pe alta atunci când presiunea de lucru scade sub limită

STAȚII DE AER COMPRIMAT MEDICAL RESPIRABIL SAU INTRUMENTAL
HOSPITAL MEDICAL AIR

O sursă de aer comprimat este o parte vitală din infrastructura oricărui spital, iar erul comprimat medical poate avea o mare varietate de utilizări: 

Aer comprimat respirabil – utilizat pentru oxigenotrapie,
nebulizare, ventilarea pacienţilor şi pentru aparatele de anestezie
Aer comprimat instrumentar pentru acţionarea pneumatică a dispozitivelor medicale – în ortopedie, neurochirurgie şi
stomatologie.

Stația HOSPITAL MEDICAL AIR este fabricată în scopul obţinerii aerului comprimat medical la cele mai înalte standarde.

HOSPITAL MEDICAL AIR este proiectată şi executată în conformitate cu cerinţele Farmacopeei Europene şi a următoarelor standarde: EN ISO 7396-1, HTM 02-01 şi a prescripţiei tehnice ISCIR – PT C4/1.

Staţiile de aer comprimat medical HOSPITAL MEDICAL AIR sunt dispozitive medicale de clasa II b, conform Directivei Dispozitivelor Medicale 93/42 EEC.

STAȚII DE VACUUM MEDICAL

Staţiile de vacuum medical fabricate de HOSPITAL MEDICAL VACUUM sunt complet automatizate şi respectă toate standardele europene în vigoare.
HOSPITAL MEDICAL VACUUM este proiectată şi executată în conformitate cu următoarele standarde: EN ISO 7396-1 şi HTM02-01.
Staţiile de vacuum medical HOSPITAL MEDICAL VACUUM sunt dispozitive medicale de clasa II b conform Directivei Dispozitivelor Medicale 93/42 EEC.