Sisteme de țevi pentru gaze medicale

  • Home
  • /
  • Sisteme de țevi pentru gaze medicale

Sistemul de ţevi pentru gaze medicale (S.T.G.M.) este un termen general care se referă la instalaţiile de ţevi, de la sursele de alimentare şi până la unităţile terminale.

HOSPITAL STGM sunt special proiectate pentru a asigura distribuţia gazelor medicale la parametri corespunzători, în condiţii de siguranţă atât pentru pacient, cât şi pentru personalul medical.

Sistemele de ţevi pentru gaze medicale HOSPITAL STGM sunt dispozitive medicale din clasa IIA, în conformitate cu Directiva 93/42 CEE privind dispozitivele medicale.

Domenii de aplicabilitate

Distribuţia gazelor medicale comprimate: oxigen, aer comprimat (4 bar, 7 bar), protoxid de azot, dioxid de carbon, amestecuri de gaze medicale;

Asigurarea vacuumului medical;

Evacuarea gazelor anestezice din sălile de operaţie – AGSS;